زغال فعال چیست؟
زغال فعال که کربن فعال نیز نامیده می شود. زغال فعال برای زیبایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. زغال یکی از مهم ترین مواد مورد استفاده در درمان و پزشکی است، همچنین در زیبایی و سلامت پوست و مو نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. ذغال فعال با ذغال معمولی فرق دارد . ذغالی که از آن برای پخت و پ ...