فیلتر هوا 

از فیلتر هوا برای زدودن ذرات معلق در هوا به استفاده می شود. در تولید فیلترهای هوا از کاغذ، الیاف پشم شیشه، و الیاف فایبر گلاس، پوشال و یا حصیر فشرده استفاده می‌شود. انواع فیلتر هوا می توانند ذرات از 0/2 تا 20 میکرون را از هوا جداسازی کنند. 
 
فیلتر هوا

کاربرد فیلتر هوا

از فیلتر هوا برا مصارف گوناگونی می توان استفاده کرد. با توجه به نسبت میزان آلایندگی و قطر ریز الاینده های موجود در محیط فیلتر هوا طراحی و تولید می گردد. با توجه به گستره عوامل آلایندگی، فیلتر هوا در طیف عظیمی کاربرد دارد. از فیلتر هوا در یخش هایی از انواع خودرو ها، دستگاه های هوا ساز، دستگاه های تهویه هوای مطبوع، مراکز بیمارستانی و درمانی و در کل هر مکانی که در معرض خطر ریز آلاینده ها وجود دارد.

ساخت فیلتر هوا

ساخت فیلتر هوا نیاز به تجربه و تخصص در زمینه طراحی و تولید دارد. در ساخت فیلتر هوا باید به چند نکته مهم توجه داشت از جمله موارد زیر:

قطر الیاف فیلتر هوا

الیاف فیلتر هوا بخش اصلی فیلتر هوا را تشکیل می دهند. قطر فیلتر الیاف انتخاب شده باید به گونه ای باشد که پس از تنیده شدن الیاف در هم، مانع از عبور ذرات با ابعاد مورد نظر گردد.

ضخامت کلی فیلتر هوا

فیلتر هوا دارای ضخامت متفاوتی است. بسته به نوع فیلتر هوا و توان فیلتراسیون این ضخامت متغیر است. از طرفی نیز ضخامت فیلتر هوا باید به نحوی باشد که مانع از عبور هوا نگردد.

سرعت عبور هوا از سطح فیلتر

در نهایت قطر الیاف و ضخامت فیلتر هوا، تعیین کننده سرعت عبور هوا از سطح فیلتر می باشد. .محاسبه سرعت هوا برای سنجش کیفیت فیلتر هوا به کار می رود. سرعت بالا نشان دهنده فیلتراسیون ضعیف برای ذرات ریز، و سرعت پایین تر نشان دهنده ضخامت بیش از حدو عبور هوای کمتر می اشد.