خدمات تست فیلتر

خدمات تست فیلتر هوا شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و آزمون‌هایی است که برای ارزیابی کیفیت و کارایی فیلترهای هوا استفاده می‌شود. این خدمات ممکن است شامل آزمون‌های اندازه‌گیری ذرات معلق در هوا (PM), آزمون اندازه‌گیری غلظت گازهای مضر، بررسی نشتی‌ها و تعویض منظم فیلترها باشد. هدف اصلی این خدمات، حفظ کیفیت هوای داخل ساختمان‌ها یا فضاهای عمومی و کاهش اثرات منفی ذرات مضر و آلودگی هوا است.
خدمات تست فیلتر توسط گروه پال تهویه در محل مورد نظر شما انجام خواهد شد. جهت هماهنگی های بیشتر با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس حاصل نمائید.
برچسب ها : خدمات تست فیلتر