فروش فیلتر الیاف شیشه ای

فیلتر الیاف شیشه ای

از جنس الیاف شیشه ای بهم پیوسته (امرکول یا امرگلاس)
در ضخامتهای 25mm و 50mm و 100mm
قاب مقوایی مقاوم یا فلزی
قسمتهای باز قاب مقوایی در بر گیرنده 75 درصد از سطح قاب جهت عبور هوا از سطح فیلتر می باشد
امکان ساخت در سایزهای مختلف
امکان ارائه به صورت پد در ابعاد مختلف با قاب یا بدون قاب بصورت رول (رولوماتیک) 20 متری و 40 متری
قابل استاده در بیمارستانها، کارخانجات داروسازی، کوره های رنگ، هودهای آشپزخانه، در مکانهای دارای حرارت قبل از فیلترهای کیسه ای، هپا ، پانل و یا اولپا مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی فیلتر الیاف شیشه ای

در طبقه بندی یورونت تحت درجه ی ای یو 2 ، 3 و 4 قرارداشته و افت فشار اولیه آن در سرعت هوای عبوری 5/2 متر بر ثانیه 25 تا 30 پاسکال بوده و قدرت جذب خاک مصنوعی آن از نقطه نظر راندمان وزنی بین 70 تا 98  درصد اندازه‌گیری شده است . افت فشار نهائی (پیشنهادی ) این نوع فیلترها 20 پاسکال می باشد . ابعاد متداول این پیش فیلترها برابر 595*595*و 295*595 و 490*490 میلیمتر و با ضخامتهای 50 و 100 میلیمتر می باشد . ابعاد غیر متداول نیز پذیرفته میشود . )
موارد مصرف : این پیش فیلترها بصورت گسترده ای در هواساز ، کارخانجات داروسازی ، بیمارستانها ، کوره های رنگ، هودهای آشپزخانه و همچنین در مکانهائیکه دارای حرارت می باشند قبل از فیلترهای پانل، کیسه ای ، هپا  و  اولپا بکار گرفته می شوند تاعمر مفید فیلترهای نامبرده را افزایش دهند .   کد سفارش این پیش فیلترها     SAF-Amer/G        و   SAF-Amer/C   می باشد .

خرید فیلتر الیاف شیشه ای

اين فيلترها با توجه به اينکه از الياف درشت Fiber Glass با کاربرد فيلتراسيون توليد ميشوند داراي خاصيت ظرفيت غبارگيري بسيار بالا و افت فشار بسيار مناسبي ميباشند . اين نوع فيلتر داراي 2 نمونه خشک و ويسکوز بوده که نوع ويسکوز داراي ميزان جذب غبار بيشتري ميباشد و در هنگام تعويض فيلتر کمترين غبار از آن جدا ميگردد .

قیمت فیلتر الیاف شیشه ای

قیمت خرید فیلتر الیاف شیشه ای