انواع فیلتر هپا

طبق گفته NIOSH (موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای ایالات متحده)، یک فیلتر هپا  (HEPA)  واقعی می تواند 99.97 درصد ذرات گردوغبار را که 0.3 میکرون قطر دارند (میکرون = 1 میلیونیم متر) را به دام بیاندازد.
نکته قابل توجهی در مورد ذرات 0.3 میکرونی وجود ندارد. به راحتی از فیلتر تصفیه هوا عبور می کند و ذرات بزرگتر و کوچکتر حبس می شود. به منظور تجسم ذرات 0.3 میکرونی، به یاد داشته باشید که موی انسان به طور معمول 50 تا 150 میکرون قطر دارد در نتیجه فیلتر هپا (HEPA) ذرات بسیار ریزتر را جذب می کند.
انواع فیلتر هپا

ذرات درشت و ضعیف که از تخلیه اتومبیل های دیزلی سرچشمه می گیرند به طور کلی PM 10 (ذرات کمتر از 10 میکرون) و یا PM 2.5 (کمتر از 2.5 میکرون) هستند، بنابراین شما می توانید ببینید که هپا (HEPA) در مقیاس حداقل 10 برابر کوچکتر کار می کند. یک فیلتر هپا (HEPA) واقعی بسیار بهداشتی تر از انواع معمولی است زیرا قارچ و حتی باکتری و ویروس را حبس می کند. این تصفیه در مقیاس میکروسکوپی است.
با استفاده از فیلترها در تجهیزات تنفسی، NIOSH نه درجه مختلف را بر اساس سه سطح بازدهی (95 ، 99 و 99.97 درصد) و سه سطح درجه بندی مقاومت فیلتر (N، R و P) شامل می شود. N یعنی نسبت به روغن مقاوم نیست، R نسبت به روغن مقاوم است و P در مقابل روغن اثبات شده است. احتمالا لیبل N95 (95 درصد کارایی و بدون مقاومت به روغن) یا P100 (99و997 درصد کارایی و اثبات روغن) را مشاهده کرده اید.
احتمالا فیلترهای HEPA طبقه بندی شده بر اساس حروف A تا E، بر اساس اینکه چقدر ذرات را جذب می کنند و در برابر جریان هوا مقاومت دارند را مشاهده کرده اید. نوع A کمترین کارایی را دارد که معیارهای اصلی فیلتر HEPA را برآورده می کند، در حالیکه نوع E (نقطه انتهای طیف) فیلترهای درجه نظامی با ظرفیت جذب مواد شیمیایی، رادیولوژی یا بیولوژیکی هستند. همچنین بر اساس مقاومت به آتش (نوع 1) یا نیمه-احتراق پذیر نیز دسته بندی می شوند.

نکاتی درخرید فیلتر هپا

حتی اگر از آلرژی رنج می برید و در حال خرید یک دستگاه تصفیه هوا یا جارو برقی ساده هستید، این نوع طبقه بندی احتمالا مناسب نخواهد بود. اغلب افراد، نکته کلیدی در خرید دستگاه تصفیه هوا مجهز به فیلتر هپا (HEPA) واقعی (به یاد داشته باشید 99.97 درصد ذرات 0.3 میکرون- به عنوان هپا (HEPA) واقعی یا مطلق شناخته می شوند) را چک کردن اندازه ذره ذکر شده توسط سازنده می دانند.
از تولیدکنندگانی که توصیفات نامفهومی "HEPA-like" and "HEPA-type" مانند "شبه-HEPA" و "نوع-HEPA "بدون ذکر مقدار و کمیت دستگاه تصفیه هوا به کار می برند دوری کنید. یک فیلتر هپا (HEPA) واقعی همیشه با عدد ذکر می شود. برخی مکش های تخصصی مکانیسم های اضافی برای عملکرد ذرات، حتی کوچکتر از 0.3 میکرون مانند دانه های کربنی فعال (مشابه فیلترهای تصفیه آب) دارند. در نهایت، اگر نیاز به تصفیه کننده هوا از نوع صنعتی دارید، استاندارد دقیق تری به نام ULPA (نفوذ هوای بسیار پایین) وجود دارد که 99.99 درصد ذرات 0.12 میکرون و بالاتر را جذب کند.
دانش هرچند کم در مورد نحوه عملکرد فیلترهای تصفیه هوا برای خرید لازم است. جاروبرقی در کنار فیلتراسیون مناسب هپا (HEPA) به صورت مجازی همه (بالای 90 درصد) جریان هوای کثیف فیلتر را کاناله می کند، اگر اینگونه عمل نکند، گرد و غبار به سادگی جابجا می شود.
فیلترهای هپا (HEPA) مانع از جریان هوا درون جاروبرقی می شوند. مکش زیادی برای کشیدن هوا به پشت الیاف به هم پیچیده لازم است. به این دلیل است که جارو برقی در کنار فیلتراسیون هپا (HEPA) واقعی نیاز به موتور قوی تری دارد و توان کم موتور به خوبی تمیز نمی کند.
دستگاه تصفیه هوا که مجهز به فیلتر هپا (HEPA) می باشد، ممکن است مصرف برق بالاتری به دلیل مذکور داشته باشد (یعنی در بازه زمان طولانی تر گران تر و پر صدا تر از فناوری های جاری مانند فتوکاتالیست های با عملکرد متفاوت است). یک فیلتر هپا (HEPA) همچنین نیاز به تمیزی و جایگزینی دوره ای دارد.
فیلترهای هپا (HEPA) در ابتدا دهه 1940 به منظور کاربرد ارتشی توسعه داده شد و عامل  مهمی در دفاع علیه جنگ شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی تا به امروز محسوب می شود.
فروش انواع فیلتر هپا

فروش انواع فیلتر هپا

انواع فیلتر hepa

قیمت انواع فیلتر هپا

انواع فیلتر های هپا