گروه خبري : اخبار عمومی
تاريخ انتشار : 1397/08/22 - 12:58
كد :16

تعیین اندازه فیلتر هوا در سیستم تهویه

زمانی که نیاز به جایگزین کردن فیلتر هوا دارید، می توانید گام های ساده زیر را برای تعیین اندازه فیلتر هوا طی کنید. در هر صورت توجه داشته باشید که مراقبت و نگهداری از سیستم تهویه برای اطمینان از عملکرد موثر آن ضروری است. مراقبت از اجزا سیستم تهویه به ویژه فیلتر هوا آن موجب افزایش طول عمر سیستم، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه ها می شود.

تعیین اندازه فیلتر هوا در سیستم تهویه

در اکثر سیستم های گرمایشی و سیستم های تهویه مطبوع، فیلتر هوا در نزدیک ترین محل به مکنده که جریان هوا در آن وجود دارد، قرار می گیرند.

هوا با عبور از فیلتر هوا، ذرات اضافی خود را از دست می دهد و به اصطلاح تصفیه می شود. تمام انواع فیلتر هوا ( فیلتر هوا کاغذی ، فیلتر هوا هپا و غیره) تقریبا برای همین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

زمانی که نیاز به جایگزین کردن فیلتر هوا دارید، می توانید گام های ساده زیر را برای تعیین اندازه فیلتر هوا طی کنید. در هر صورت توجه داشته باشید که مراقبت و نگهداری از سیستم تهویه برای اطمینان از عملکرد موثر آن ضروری است.

مراقبت از اجزا سیستم تهویه به ویژه فیلتر هوا آن موجب افزایش طول عمر سیستم، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه ها می شود.

فیلتر هوا در سیستم تهویه باید هر 30 تا 90 روز یکبار عوض شود. با این حال فیلتر هوا باید هر ماه تعویض شود.

به منظور اندازه گیری فیلتر هوا در سیستم تهویه خود قبل از خرید فیلتر هوا ، مراحل ساده زیر را دنبال کنید.

مرحله 1: اندازه گیری طول و عرض

مرحله 2: قبل از تعویض فیلتر هوا برای ایمنی بیشتر، سیستم تهویه را خاموش کنید.

مرحله 3: معمولا فیلتر هوا در سیستم های تهویه در در سمت راست و یا پایین سیستم قرار دارند.

اما در موارد کمی، فیلتر هوا ممکن است در ونت (دریچه ها) قرار داشته باشد. در این صورت شما برای تعویض فیلتر هوا به یک فرد حرفه ای نیاز دارید.

مرحله 4: بر روی فیلتر هوا معمولا فلش هایی وجود دارد که تعیین کننده قسمت های داخلی و خارجی فیلتر هوا است. فیلتر هوا باید به راحتی بر روی محل مورد نظر قرار بگیرد.