گروه خبري : آخرین مقالات
تاريخ انتشار : 1397/09/07 - 09:43
كد :18

کاغذ فیلتر هوا

فیلتر کاغذی به طور عمده دارای سه نوع کاربرد است که عبارتند از استفاده به عنوان فیلتر قهوه، استفاده برای فیلتر موتور، و کاربرد در فیلتر هوا کاغذی.

فیلتر هوا دارای انواع مختلفی است که هر کدام از آنها (برای مثال فیلتر هوا هپا، فیلتر هوا اسفنجی و فیلتر هوا کاغذی ) دارای مواد اولیه خاص به خود هستند. در این بخش قصد داریم در مورد کاغذ در فیلتر هوا و همچنین انواع آن صحبت کنیم.

کاغذ فیلتر هوا یک کاغذ نیمه تراوا است که به عنوان یک مانع در برابر جریان مایع و یا هوا عمل می کند. از کاغذ فیلتر در واقع برای جدا سازی مواد خوب در مایعات و یا هوا استفاده می شود.

کاغذ فیلتر با ویژگی های مختلف و درجه های متفاوت بسته به کاربرد آن ارائه می شود. پارامترهای مهم در کاغذ فیلتر عبارتند از قدرت رطوبت، تخلخل، احتباس ذرات، سرعت جریان، سازگاری، کارایی و ظرفیت.

دو مکانیسم فیلتر با کاغذ وجود دارد؛ حجم و سطح. فیلتراسیون از طریق حجم، ذرات در بخش عمده ای از کاغذ فیلتر به دام می افتند. در فیلتراسیون از طریق سطح، ذرات در سطح کاغذ به دام می افتند.

کاربرد کاغذ فیلتر هوا

فیلتر کاغذی به طور عمده دارای سه نوع کاربرد است که عبارتند از استفاده به عنوان فیلتر قهوه، استفاده برای فیلتر موتور، و کاربرد در فیلتر هوا کاغذی.

کاغذ فیلتر هوا در فیلتر هوا کاغذی اصلی ترین نقش را در به دام انداختن ذرات هوا و کمک به سوخت صحیح بنزین در اتومبیل می کند.

کاغذ فیلتر در قاب فیلتر هوا قرار می گیرد و نقش فیلتراسیون را بازی می کند. عدم استفاده از فیلتر هوا تا حد زیادی مصرف سوخت را افزایش می دهد.

 

کاغذ فیلتر هوا