گروه خبري : آخرین مقالات
تاريخ انتشار : 1398/05/31 - 12:22
كد :40

مزایای استفاده از پیش فیلتر

استفاده از پیش فیلترها در دستگاه ها و سیستم های تهویه مطبوع و همچنین در بسیاری از صنایع دارای مزایای فراوانی است.

استفاده از پیش فیلتر عمر مفید فیلتر اصلی را افزایش داده و کارایی فیلتر را تا حد زیادی بالا می برد.
میتوان در ترکیب یک دستگاه مکنده از دو نوع فیلتر، یکی به عنوان پیش فیلتر و دیگری به عنوان فیلتر اصلی استفاده کرد.
مرسوم ترین و کارا ترین نوع پیش فیلتر ها در دستگاه های مکنده پیش فیلتر الیاف شیشه ای و همچنین فیلتر هپا می باشد.

مزایا پیش فیلتر الیاف شیشه ای

مزایا پیش فیلتر الیاف شیشه ای

فیلترهای الیاف شیشه ای به دلیل متریال به کاررفته در آن در برابر حرارت مقاوم بوده، و با جذب بالای گرد و غبار و ذرات و مقاومت شیمیایی مطلوب، دارای افت فشار کم و ظرفيت نگهداری ذرات با حجم بالا است. اين نوع فيلتر داراي 2 نمونه خشک و ويسکوز بوده که نوع ويسکوز داراي ميزان جذب غبار بيشتري ميباشد و در هنگام تعويض فيلتر کمترين غبار از آن جدا ميگردد .این پیش فیلترها بصورت گسترده ای در هواساز ، کارخانجات داروسازی ، بیمارستانها ، کوره های رنگ، هودهای آشپزخانه و همچنین در مکانهائیکه دارای حرارت می باشند قبل از فیلترهای پانل، کیسه ای ، هپا  و  اولپا بکار گرفته می شوند تاعمر مفید فیلترهای نامبرده را افزایش دهند .   

مزایا پیش فیلتر هپا

مزایا پیش فیلتر هپا

پیش فیلتر هپا دارای سطح فیلترینگ  زیادی بوده و کاغذ میکرو فایبگراس مصرفی در آن توسط فویل آلومنیوم که دار چین های با عمق کم می باشد از یکد یگر جدا می شوند تا امکان عبور هوا از فیلتر را به راحتی ایجاد نمایند .راندمان فیلتر های هپا با ابعاد مختلف و با توجه به نوع کاغذ فیلتر مصرفی در آن برای ذارت 3 درصد میکرون به بالا و برا اساس روش تست کروسدیم بی اس 3928 و با پوروونت 4/4 تا 99% می باشد .افت فشار نهایی آن 380 پاسکال می باشد .

پیش فیلتر کربن اکتیو

پیش فیلتر کربن اکتیو

پیش فیلتر کربن اکتیو صرفا به منظور جذب انواع روایح نظیر بوی سیگار،بوی حاصله از سرخ کردن سیزیجات ، محلول های بنزین ،تولوئن واگزیلن، روایح پلی نیو کلار نظیر نفتالین و بی فنیل ،روایح حاصله از کلرورهای مختلف نظیر کلروبنزین، آلدرین،توکسافن و د.د.ت فنولها نظیر فنول و کرسول ، روایح حاصله از سوختهایی مانندروغن ، گازئیل و کرسول،بخارات خطرناک و سرطان زای عملیات جوشکاری و به طور کلی اکثر رایحه هایی که از محلولهای شیمیایی متصاعد می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد . کاغذ فیلترهای کربن اکتیو با توجه به سطح کربن اکتیو مورد نیاز به صورت چین خورده در داخل قاب فلزی و یا چوبی قرار می گیرد . مابین چینها (تاها) که توسط جداکننده آلومینیومی (فویل) و یا توری گالوانیزه از یکدیگر جداشده ،امکان عبور هوا را ایجاد می نماید. 

کربن فعال یا کربن اکتیو بین 40% تا 50% در جریان تولید کاغذ فیلتر یا مدیای فیلترهای کربن اکتیو به کاغذ مخصوص آن تلقیح شده و پس از آماده شدن به صورت رول به روی دستگاه تازن مدیا قرار گرفته و در ابعاد مورد نظر تا خورده و بصورت فیلتر کامل درمی اید . افت فشار اولیه آن (فیلتر نو) با ابعاد   50×600×600 میلیمتر که کاغذ تلقیح شده توسط کربن فعال آن حدود 2000×600  میلیمتر بوده و بصورت چین خورده در داخل قاب فلزی قرار گرفته در جریان هوای 3400 متر مکعب در ساعت 60 الی 70 پاسکال اندازه گیری شده است . 

پیش فیلتر کفی پلیتد

پیش فیلتر کفی پلیتد

جنس پیش فیلتر کفی پلیتد از الیاف مصنوعی  انتخاب شده که همراه با توری محافظ با عمق های 50 یا 100 میلیمتر به صورت چین خورده در داخل قاب مقوایی یا فلزی قرار میگیرد . قسمتهای باز قاب مقوایی نیز بصورتی طراحی و برش خورده که امکان عبور هوا از حدود 75 درصد سطح مقطع آن را ممکن ساخته است. این پیش فیلترها که اصطلاحاً به کفی پلیتد و یا پانل مشهور است در طبقه بندی یوروونت تحت درجه EU-3  الی EU-9 بوده و افت فشار اولیه آن در جریان هوای 3400 متر مکعب در ساعت، 30 پاسکال با راندمان 35 الی 40% ، 40 پاسکال با راندمان 45 الی 50% ، 55 پاسکال با راندمان 55 الی 60% می باشد. 

راندمان آنها در جذب ذرات و غبار آتمسفری حدود 30 الی 98 درصد و قدرت ربایش خاک مصنوعی توسط این پیش فیلترها طی آزمایشات مختلف با تونل( تست اشری 76/52) بین 80 تا 9/99 درصد از نقطه نظر راندمان وزنی مشاهده شده است. جایگزینی بسیار اقتصادی برای فیلترهای با الیاف شیشه ای بوده و بطور کلی به منظور افزایش عمر مفید فیلترهای حساس هپا و اولپا به کار برده میشوند.