گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1399/09/22 - 12:45
كد :51

تعویض فیلتر های کیسه ای

از فیلتر های کیسه ای در دستگاه های هوا ساز استفاده می گرد. این فیلتر شامل کیسه هایی پلیسه ای از جنس فیلتر هپا می باشد.

در دستگاه های هوا ساز، فیلتر  کیسه ای جزء اصلی بوده و توجه به آن باعث افزایش عمر مفید دستگاه و کیفیت هواسازی می گردد.

زمان تعویض فیلتر کیسه ای هواساز

هر نوع دستگاه هواساز بسته به توان تولیدی دارای تعدادی فیلتر کیسه ای هوا ساز می باشد. برای خرید دستگاه هواساز توجه به حجم هوای مطلوب و متراژ مکان مورد نظر الزامی است. یکی از مشخصاتی که باید به هنگام خرید فیلتر  کیسه ای هواساز به آن توجه کرد عمر مفید قید شده در ضمانت فیلتر کیسه ای می باشد. زمان تعویض فیلتر کیسه ای هوا متفاوت خواهد بود، از جمله :

عمر مفید فیلتر کیسه ای هوا ساز

در هنگام خرید فیلتر کیسه ای هوا ساز، شرکت تولید کننده موظف است توان فیلتراسیون را برحسب متر مکعب هوای تصفیه شده و یا مدت زمان استفاده به خریدار اطلاع دهد. توصیه می شود، جهت تعویض فیلتر کیسه ای هوا ساز به زمان ذکر شده دقت و پس از گذشت زمان مذکور اقدامات لازم را انجام دهید. 

تعویض فیلتر های کیسه ای

مسدود شدن فیلتر کیسه ای هوا ساز

در برخی موارد امکان دارد فیلتر میسه ای هواساز به دلایل مختلف زود تر از موعد تعویض مسدود گردند. در این صورت نیاز به تعویض فیلتر هواساز در اولویت قراردارد. در مواردی از امکان دارد حجم و ضخامت گرد و غبار بر روی فیلتر کیسه ای به حدی رسیده باشد که سیستم پاکسازی فیلتر کیسه ای قادر به تمیز کردن ذرات از روی فیلتر کیسه ای نباشد، این مورد در شرایطی امکان دارد که یا فیلتر کیسه ای با توان مورد نظر خریداری نشده، و یا در برهه ای از زمان میزان آلایندگی افزایش یافته است. 

فیلتر کیسه ای هواساز نامناسب

در انتخاب فیلتر کیسه ای هواساز، علاوه بر حجم تصفیه هوا به نوع آلاینده و شرایط دمایی نیز باید توجه داشت. فیلتر های کیسه ای هواساز ممکن است برای شرایط دمایی یا ترکیبات شیمیایی موجود مناسب نباشد و سبب از بین رفتن سریع فیلتر های کیسه ای شود. این امر موجب تعویض زود هنگام فیلتر های کیسه ای هوا ساز می گردد.