گروه خبري : آخرین مقالات
تاريخ انتشار : 1399/10/22 - 14:17
كد :52

تفاوت فیلتر هپا و اولپا

تفاوت فیلتر هپا و اولپا

فیلترهای اولپا و هپا از کاغذهای میکرو فایبرگلاس (بوروسیلیکات) به همراه فویل‌های آلومینیومی جداکننده تشکیل شده‌اند.

از لحاظ ساختاری فیلتر اولپا مانند فیلترهای هپا هستند اما با این تفاوت که کاغذ فایبرگلاس به کار رفته در فیلترهای اولپا از الیاف ظریف تری تشکیل یافته‌است.

فیلتر هپا

تفاوت فیلتر هپا و اولپا

فیلتر هپا از درهم تنیده شدن نامنظم و کاملاً تصادفی الیاف‌های فایبرگلاس، پوشال یا حصیر و فشردن آن‌ها ساخته می‌شود. قطر الیاف‌های فوق بین 0/5 تا دو میکرون می‌باشد.

فیلتر اولپا

اولپا فیلتری است که دارای راندمان بالاتری نسبت به فیلتر هپا بوده و براساس آزمایش‌های انجام شده بر روی این فیلتر بازدهی آن معادل ۹۹/۹۹ درصد می‌باشد.این فیلترها قدرت جذب ذرات تا 0/12 میکرون را دارا می‌باشند.

طبق استانداردهای موجود بیشترین سرعت جریان هوا عبوری از فیلتر اولپا ۲۵۰ اف‌پی‌ام است و افت فشار اولیه در جریان هوای ۳۴۰۰ مترمکعب در ساعت برای یک نمونه استاندارد از فیلتر اولپا به ابعاد ۲۹۵×۶۱۰×۶۱۰ میلی متر برابر ۲۴۰ پاسکال است.

استفاده از فیلتر هپا و فیلتر اولپا

 • تحمیل بار به فیلتر ها بر حسب نوع سیستم به میزان قابل توجهی تغییر می کند .
 • سیستم های گردش مجدد فیلتر های خود را دیرتر تحمیل بار می کنند.در حالی که سیستم های صددرصد هوای بیرون باید فیلتر های خود را سریع تر تعویض کنند.
 • تحمیل بار بر فیلتر ها بر حسب فصل نیز تغییر می کنند و در فصل بهار و پاییز ، گرد و خاک بیشتری در فضا وجود دارد .از سویی دیگر بارش های زمستانی هوا را شسته و مقدار زیادی از مواد معلق در هوا را حذف می کنند.
 • با افت فشار های فیلتر ، سیستم های حجم هوای متغیر به میزان چشمگیری با بار تغییرمی کند.
 • زیرا افت فشار تقریبا تابع مربع جریان هوا می باشد.در این سیستم ها فیلتری که در اوایل صبح می تواند با جریان کم نسبتا خوب به نظر برسد در طول روز هنگامی که بار به حداکثر مقدار خود برسد باید در نرم ساختاری خود کار کند.

تفاوت های فیلتر هپا و فیلتر اولپا

 • میزان کارایی ربایش فیلتر های هپا و اولپا در گستره ی اندازه ذرات و سرعت جریان های آزمون ، بالاتر از 97.99 درصد می باشد.
 • نفوذ پذیری فیلتر هپا به مراتب بیشتر از فیلتر اولپا است.
 •  
 • حداکثر نفوذ پذیری فیلتر های هپا و اولپا در گستره ی اندازه ی ذرات از 0.1 تا 0.12 میکرون به دست آمد. نفوذ پذیری فیلتر های هپا و اولپا مورد بررسی با افزایش سرعت جریان عبوری ،‌افزایش می یابد.
 •  
 • میزان افت فشار فیلتر های الیافی رابطه ی مستقیمی با سرعت جریان دارد. برای مثال برای فیلتر اولپای ۱ ، اگر سرعت جریان را سه برابر کاهش دهیم، میزان افت فشار 6.2 برابر کاهش می یابد.
 • نفوذ پذیری فیلتر های هپا و اولپا با افزایش سطح فیلتراسیون ، کاهش می یابد.
 • فیلتر هپا نسبت به فیلتر اولپا دارای میزان تخلخل بیشتر و الیاف قطور تری می باشد.در شرایط مشابه دارای افت فشار کمتری می باشد.
 • افزایش سطح فیلتراسیون باعث کاهش میزان افت فشار می شود .با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، تمامی فیلتر های هپا و اولپا مورد آزمون ، مطابق با استاندارد انجمن علوم محیط زیست است.