فروش پیش فیلتر کفی پلیتد

ما در شرکت پال تهویه البرز انواع پیش فیلتر کفی پلیتد را خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم برای خرید پیش فیلتر کفی پلیتد با ما در این مجموعه تماس حاصل نمایید.جنس مدیا یا بستر فیلتر این پیش فیلترها از الیاف مصنوعی (نبافته ) انتخاب شده که همراه با توری مخافظ با عمق های 50 یا 100 میلیمتر به صورت زیگزاگ یا آکاردئونی چین خورده در داخل قاب مقوایی یا فلزی قرار میگیرد.
 
فروش پیش فیلتر کفی پلیتد

یپش فیلتر کفی پلیتد چیست

جنس مدیا یا بستر فیلتر این پیش فیلترها از الیاف مصنوعی (نبافته ) انتخاب شده که همراه با توری محافظ با عمق های 50 یا 100 میلیمتر به صورت چین خورده در داخل قاب مقوایی یا فلزی قرار میگیرد . قسمتهای باز قاب مقوایی نیز بصورتی طراحی و برش خورده که امکان عبور هوا از حدود 75 درصد سطح مقطع آن را ممکن ساخته است.

بهترین یپش فیلتر کفی پلیتد

این پیش فیلترها که اصطلاحاً به کفی پلیتد و یا پانل مشهور است در طبقه بندی یوروونت تحت درجه EU-3  الی EU-9 بوده و افت فشار اولیه آن در جریان هوای 3400 متر مکعب در ساعت، 30 پاسکال با راندمان 35 الی 40% ، 40پاسکال با راندمان 45 الی50% ، 55 پاسکال با راندمان 55 الی 60% می باشد .

راندمان (افیشنسی ) آنها در جذب ذرات و غبار آتمسفری حدود 30الی 98درصد و قدرت ربایش خاک مصنوعی توسط این پیش فیلترها طی آزمایشات مختلف با تونل( تست اشری76/52) بین 80 تا 9/99 درصد از نقطه نظر راندمان وزنی مشاهده شده است.
ابعاد متداول این پیش فیلترها برابر 600*600 و 300*600 باضخامت 50 و 100 میلیمتر و 50*490*490 میلیمتر میباشد . افت فشار نهائی (پیشنهادی ) این فیلترها با توجه به راندمان آنها 200 الی 250 پاسکال میباشد.

خرید پیش فیلتر کفی پلیتد

جایگزینی بسیار اقتصادی برای فیلترهای با الیاف شیشه ای بوده و بطور کلی به منظور افزایش عمر مفید فیلترهای حساس هپا واولپا به کار برده میشوند .

پیش فیلتر کربن اکتیو

این فیلترها که صرفا به منظور جذب انواع روایح نظیر بوی سیگار،بوی حاصله از سرخ کردن سیزیجات ، محلول های بنزین ،تولوئن واگزیلن، روایح پلی نیو کلار نظیر نفتالین و بی فنیل ،روایح حاصله از کلرورهای مختلف نظیر کلروبنزین،آلدرین،توکسافن و د.د.ت فنولها نظیر فنول و کرسول ، روایح حاصله از سوختهایی مانندروغن ، گازئیل و کرسول،بخارات خطرناک و سرطان زای عملیات جوشکاری و به طور کلی اکثر رایحه هایی که از محلولهای شیمیایی متصاعد می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد .

خرید پیش فیلتر کربن اکتیو

کاغذ فیلتر یا(مدیا) فیلترهای کربن اکتیو با توجه به سطح کربن اکتیو مورد نیاز به صورت چین خورده در داخل قاب فلزی و یا چوبی قرار می گیرد . مابین چینها (تاها) که توسط جداکننده آلومینیومی (فویل) و یا توری گالوانیزه از یکدیگر جداشده ،امکان عبور هوارا ایجاد می نماید.
کربن فعال یا کربن اکتیو بین 40% تا 50% در جریان تولید کاغذ فیلتر یا مدیای فیلترهای کربن اکتیو به کاغذ مخصوص آن تلقیح شده و پس از آماده شدن به صورت رول به روی دستگاه تازن مدیا قرار گرفته و در ابعاد مورد نظر تا خورده و بصورت فیلتر کامل درمی اید . افت فشار اولیه آن (فیلتر نو)باابعاد 50×600×600 میلیمتر که کاغذ تلقیح شده توسط کربن فعال آن حدود 2000×600  میلیمتر بوده و بصورت چین خورده در داخل قاب فلزی قرار گرفته در جریان هوای 3400 متر مکعب در ساعت 60 الی 70 پاسکال اندازه گیری شده است
قیمت پیس فیلتر کفی پلیتد