کاتالوگ بگ فیلتر 

غبارگیر کیسه ای یا بگ هاوس دستگاه کنترل آلودگی است که ذرات را از هوا یا گازهای منتشر شده در فرآیندهای تجاری یا صنعتی جمع آوری می کند.
بیشتر غبارگیر های کیسه ای از کیسه های استوانه ای دراز دوخته شده از پارچه بافته شده و یا نمدی به عنوان محیط فیلتر استفاده می کنند. گاز یا هوای حاوی غبار از طریق قیف (هاپر) و یا دیوار جانبی وارد بگ هاوس می شود. بسته به روش تمیز کردن، این گاز به داخل یا خارج کیسه ها کشیده می شود، و لایه ای از غبار در سطح پارچه فیلتر تجمع می یابد تا زمانی که هوا دیگر نمی تواند از آن عبور کند. هنگامی که افت فشار کافی رخ می دهد، فرایند تمیز کردن آغاز می شود. تمیز کردن می تواند در حالی که بگ هاوس درحال کار است و یا زمانی که از خط خارج شده است انجام شود. هنگامی که محفظه تمیز شده است، فیلتر کردن عادی از سر گرفته می شود.
کاتالوگ بگ فیلتر

 سه گروه اصلی غبارگیر های کیسه ای

•    غبارگیر کیسه ای با سیستم جت-ضربه ای
•    غبارگیر کیسه ای با جریان هوای معکوس
•    غبارگیر کیسه ای تکانی
بگ هاوس ها به طور کلی شامل اجزای زیر هستند:
•    کیسه، پارچه و تقویتی ها
•    محفظه یا بدنه
•    هاپر جمع کننده
•    دستگاه تخلیه
•    تجهیزات تمیز کننده فیلتر
•    فن
پکصا فیلترهای کیسه ای قابل اعتماد و قوی برای زمینه های مختلف فعالیت صنعتی ارائه می دهد.  بگ هاوس های پکصا شامل ویژگی های زیر است:
•    دسترسی به کیسه فیلترها از سمت هوای تمیز برای سرویس کردن آسان تر کیسه ها
•    نصب و راه اندازی کیسه ها و سبدها بدون نیاز به ابزار
•    محفظه هوای تمیز با امکان خارج کردن کیسه ها از بالا
•    ساخت محکم و تقویت شده محفظه فیلتر
•    بدنه ساخته شده از فولاد کربنی
•    سپر ورودی برای حفاظت از کیسه ها در مقابل سایش
•    کیسه های نمدی چفت شونده
•    سبدهای گالوانیزه

تمیز کردن فیلتر با تکانه shaker

وجه تشابه همه روش هایی که مورد بررسی قرار خواهند گرفت این است که برای هر یک از روش های تمیز کردن فیلتر باید انرژی کافی برای غلبه بر نیرویی که باعث چسبندگی ذرات به فیلتر می شود صرف شود تا بتوان شاهد تمیز شدن دوباره بگ فیلتر بود.در روش تمیز کردن فیلتر با تکانه یا شیکر که جریان هوا از داخل به خارج است، انتقال انرژی برای این کار با استفاده از معلق کردن کیسه به یک گیره یا چهارچوب که توسط موتور الکتریکی در نوسان است صورت می پذیرد.
حرکت یا نوسان فیلتر می تواند به چند شیوه ایجاد شود. اما معمولا این نوسان با ایجاد موج سینوسی برای به تکان در آوردن کیسه فیلتر  به وجود خواهد آمد.در این روش در حالی که پارچه نسبت به خط مرکزی فیلتر در حرکت است، ذرات غبار همراه پارچه حرکت خواهند کرد. در نهایت وقتی که پارچه به طور کامل کشیده شد، ذرات غبار مجبور می شوند از فیلتر جدا شوند.

فیلتر کیسه ای