تولید کننده فیلتر هوای بیمارستانی 

داشتن محیطی سالم در بیمارستان ها یکی از اساسی ترین موارد در هر بیمارستانی است پس اگر میخواهید این امر را محقق بخشید کافیست به شرکت پال تهویه البرز اعتماد کنید.

 
تهویه هوای بیمارستان
 

تهویه هوای بیمارستان

فراهم نمودن هوای سالم و بهداشتی در داخل اتاق یا بخش های بیمارستان برای تنفس می باشد، که هدف آن رقیق کردن آلودگی ها در داخل بیمارستان با هوای تمیز و فراهم نمودن میزانی از جریان هوا برای تغییر هوا در اتاق می باشد. برای نصب فیلتر هوای بیمارستانی باید اصول کاهش خطر انتقال عوامل بیماری زا نیز در نظر گرفته شود. سرایت بیماری در اثر انتشار قطرات بسیار ریز زمانی ایجاد می شود که عامل عفونت به مدت زمان زیادی و فاصله زیادی در هوا معلق باشد.
انتقال از هوا می تواند به دو دسته اختیاری و اجباری گروه بندی شود:
انتقال اجباری شامل عوامل بیماری زایی است که فقط توسط قطرات ریز در شرایط طبیعی منتقل می شود (مانند سل ریوی)
انتقال اختیاری شامل عوامل بیماری زایی است که می تواند عفونت را توسط راهها و مسیرهای چندگانه و مختلف ایجاد نماید. اما عمدتا توسط قطرات بسیار ریز منتقل می شود(مثل سرخک ، آبله مرغان) 
 
 
فیلتر هوای بیمارستانی

تعویض هوای بیمارستان

تعویض هوا زمانی رخ می دهد که حجم هوای وارد شده یا خارج شده از اتاق معادل با حجم اتاق باشد. تغییر هوا منجر به کاهش نمایی ذرات بسیار ریز می گردد. براي اتاقي با ابعاد 2×3×4 متر در صورت تهيه 40 ليتر در ثانيه هواي تازه، 6 بار تعويض هوا در ساعت انجام می گردد. 

فیلتراسیون هپا 

فیلتراسیون هپا صافي نوع خشك و دور انداختني است كه در يك قاب محكم و مقاوم قرار گرفته و داراي واسطه جمع آوري گسترده است. در مقابل ذرات دي اكتيل فتالت که دارای قطر 0.3 میکرون یا بزرگتر داراي حداقل بازدهي 99.97 درصد است، بنابراين آئروسل های تنفسی را از هوا حذف نموده و کیفیت هوا را افزایش می دهد.
فیلتر هپا

روش تهویه هوای بیمارستان

سه روش اصلی مورد استفاده برای تهویه بیمارستان عبارتند از: 

1-  تهویه طبیعی  هوای بیمارستان

استفاده از نیروهای طبیعی برای آوردن و توزیع هوای بیرونی به داخل یا خارج ساختمان است. این نیروهای طبیعی می توانند فشار باد یا فشار ایجاد شده توسط اختالف چگالی بین هوای داخل و خارج باشند

2-  تهویه مکانیکی  هوای بیمارستان

تهویه مکانیکی استفاده از نیروهای مکانیکی برای فراهم نمودن و یا خارج نمودن هوا و تعویض هوای اتاق می باشد.

3-  تهویه ترکیبی هوای بیمارستان

تهویه ترکیبی سیستم تهویه ترکیبی از تهویه مکانیکی و طبیعی استفاده می نماید. فرصتی برای انتخاب مناسبترین حالت تهویه براساس شرایط فراهم می نماید.


فروش فیلتر هوا بیمارستان