گروه خبري : آخرین مقالات
تاريخ انتشار : 1398/07/01 - 12:02
كد :44

کاغذ فيلتر هواي خودرو

کاغذ فيلتر،ترکيبي از مواد سلولزي و رزين با نفوذپذيري مشخصی در مقابل هوا می باشد. ابتدا مواد سازنده کاغذ فيلتر شناسايي شده و پس از آن به صورت آزمايشگاهي کاغذ فيلتر‌هاي مختلفي توليد می شود.


کاغذ فيلتر،ترکيبي از مواد سلولزي و رزين با نفوذپذيري مشخصی در مقابل هوا می باشد. ابتدا مواد سازنده کاغذ فيلتر شناسايي شده و پس از آن به صورت آزمايشگاهي کاغذ فيلتر‌هاي مختلفي توليد می شود. نمونه هاي کاغذ فيلتر با الياف کنف و درصدهاي مختلف آن در آزمايشگاه ها تهيه می شود و در شرايط استاندارد، ويژگي ‌هاي فيزيکي و مکانيکي آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

فیلترهوای کاغذی خودرو

 

 

کاغذ فیلتر وارداتی

ويژگي ‌هاي کاغذهاي فيلتر وارداتي مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که الياف کنف به همراه يک نوع رزين اکريليک پايه آبي خود شبکه شونده ، با دماي تبديل شيشه اي (Tg) حدود ۳۳ درجه سلسيوس و در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد وزني براي توليد انواع کاغذ فيلتر هوا با ويژگي‌ هاي استاندارد مناسب می باشد. نتایج بدست آمده نشان می داد که ويژگي ‌هاي مورد بررسی براي نمونه کاغذ فيلتر هواي خودروي توليد شده در آزمايشگاه با جرم پايه ۸۶ گرم بسيار نزديک به نمونه ‌هاي وارداتي می باشد.

 

فروش فیلتر هوای خودرو

 

 

کاغذ فیلتر هوای خودرو

فیلتر هوا یکی از قسمت های مهم ماشین است که کار تصفیه هوای وارد شده به موتور را انجام می دهد. فیلتر هوای خودرو دارای یک صفحه کاغذی است که برای جذب آلودگی ها آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شده است. عموما فیلتر هوا را در ورودی هوا از محیط  بیرون به موتور خودرو قرار می دهند تا تمامی گرد و غبار و آلودگی های ورودی گرفته شود و هوای تمیز به موتور خودرو هدایت شود.

کاغذ فیلتر هوا

کاغذ فیلتر مورد استفاده در صنعت خودرو سازی ترکیبی از مواد سلولزی و رزین با نفوذ پذیری معینی در مقابل هوا، سوخت و روغن است. رزین مورد استفاده در این کاغذ از یک نوع رزین اکریلیک مناسب گزینش و به کار گرفته شده است. این رزین در فرآیند تولید به پلیمری با اتصال های قوی تبدیل شده که امکان شکست این اتصال ها پس از تولید کاغذ امکان پذیر نیست.

 

کاغذ فیلتر هوا

 

 تقسیم بندی کاغذ فیلتر هوا


کاغذ فیلترهای هوا، بر اساس سوخت و روغن تقسیم می شوند و در اتومبیل های سبک و سنگین مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای فیلتر علاوه  بر استفاده در فیلتر خودرو، در سایر موتورهای احتراقی نیز کاربرد دارند. موتورهای مورد استفاده در کشاورزی، موتورهای مورد استفاده در صنعت، قایق ها، ژنراتور برق، لیفتراک ها، جرثقیل ها و سایر دستگا ها که از موتورهای احتراقی (بنزینی، گازوئیلی، گازی) استفاده می  نمایند نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

تولید فیلتر هوا

 

فیلتر هوای کاغذی

تمامی فیلتر هوا ها از مواد نازکی ساخته می شوند، این مواد معمولا دارای جنس کاغذی و یا پارچه ای هستند که البته امروزه نوع اسفنجی آن نیز تولید می شود، که مانند ماسک عمل می کند و مانع از ورود گرد و غبار می شود. در زمان ساخت فیلتر به منظور افزایش ظرفیت و طول مدت کار فیلتر، لازم است سطح مناسبی از کاغذ تهیه و در فیلتر استفاده شود.
از طرف دیگر سایز فیلتر باید در اندازه ای تولید شود که با توجه به محدودیت فضا در روي موتور، امکان استفاده از آن فراهم گردد. لذا با توجه به عوامل فوق الذکر، کاغذ فیلتر مورد استفاده به شکل کنگرهاي شکل داده شده و پس از برش و تعیین اندازه دقیق، در داخل فیلتر مونتاژ می گردد.این عملیات به وسیله دستگاه مخصوص صورت می گیرد.

 

دستگاه چین کن کاغذ فیلتر

  دستگاه چین کن کاغذ فیلتر هوا